Lịch làm việc ngày
Thứ 2, Ngày 22/07/2019, 09:00
BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/07/2019
(Lịch này thay thư mời họp)

BỔ SUNG LỊCH LÀM VIỆC SỞ Y TẾ

Tuần lễ từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

(Lịch này thay thư mời họp)

Tải về Bo sung - Lich So Y te T07 22-07 den 26-07-2019.signed.pdf


Thứ ba 23/7/2019:​
Sáng:
1-8 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 * Thành phần: Bs Huỳnh Thanh Hà - PGĐ Sở, Đ/c Hùng - CT.CĐNYT, BCH, UBKT Công đoàn Ngành Y tế dự.
 * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.
  

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban QLTN - TTHC tỉnh;

- BGĐ Sở, TT.ĐU, CĐN;

- Các Phòng CN Sở;

- Các Đơn vị trực thuộc (Website SYT);

- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bình Minh

Lượt người xem:  Views:   687
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Lịch làm việc ngày