An toàn vệ sinh thực phẩm - Báo cáo sự cố, kết luận ngộ độc ATVSTP
 
Kính gửi: - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; - Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố. Căn cứ Công văn số 281/ATTP-SP ngày 20/02/2022 về việc cảnh báo sản phẩm ...
 
 
 
Ảnh
Video