An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 28/02/2022, 09:00
Thực hiện cảnh báo đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/02/2022
Kính gửi: - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; - Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố. Căn cứ Công văn số 281/ATTP-SP ngày 20/02/2022 về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm, Công văn số 293/ATTP-KN ngày 21/02/2022 về việc thực hiện cảnh báo đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac và Công văn số 294/ATTP-KN ngày 21/02/2022 về việc kiểm tra đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (đính kèm); Thực hiện Công văn số 449/SYT-NVY ngày 23/02/2022 của Sở Y tế về việc thực hiện cảnh báo đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo kết quả rà soát dữ liệu công bố và đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo kết quả rà soát dữ liệu công bố và đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo kết quả rà soát và thông tin về sản phẩm bị thu hồi

1.1. Thông tin về sản phẩm thu hồi

- Tên công ty: Abbott

- Nhãn hiệu: Similac, Alimentum, and Ele Care

- Mô tả sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ nhỏ

- Sản phẩm thuộc diện bị thu hồi có thông tin như sau:

+ Hai số đầu tiên của mã số từ 22 tới 37 và

+ Mã số trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH, hoặc Z2 và

+ Hạn sử dụng từ 01/4/2022 trở về sau

- Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận Bản công bố hợp quy số 17993/2017/ATTP-TNCB ngày 12/6/2017.

-Việc thu hồi tự nguyện sản phẩm của VPĐD Công ty Abbott chỉ áp dụng đối với các lô sản phẩm Similac Alimentum Eye-Q được sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition’s Sturgis, Michigan, Hoa Kỳ

1.2. Kết quả rà soát dữ liệu công bố: Qua rà soát cơ sở dữ liệu cấp đăng ký bản công bố sản phẩm từ 02/02/2018 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm không tiếp nhận và cấp giấy đăng ký bản công bố cho sản phẩm có thông tin nêu trên.

2. Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố

- Tuyên truyền, thông báo đến người dân không mua và sử dụng sản phẩm sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ nhỏ như đã nêu tại Mục 1 (Lưu ý: cảnh báo đúng và đầy đủ các thông tin về sản phẩm, bao gồm cả nêu rõ các các thông tin về sản phẩm thuộc diện bị thu hồi: hai số đầu tiên của mã số từ 22 tới 37, mã số trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH, hoặc Z2; hạn sử dụng từ 01/4/2022 trở về sau) qua hệ thống Đài phát thanh của huyện/thị/thành phố và loa đài của xã/phường/thị trấn.

- Phối hợp cùng Phòng Y tế, Đội Quản lý thị trường và các ban, ngành có liên quan triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc kinh doanh sản phẩm phẩm dinh dưỡng nêu trên (Mục 1) và báo cáo kết quả về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (định kỳ hàng ngày và tổng kết trước ngày 04/3/2022) để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản hỗ trợ tuyên truyền đến người dân người dân không mua và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ nhỏ nêu trên (Mục 1).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Y tế (b/c);

- Website SYT;

- Lưu: VT, TTra.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Trần Minh Hoàng

 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm