An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 7, Ngày 01/04/2017, 15:00
Danh sách cơ sở vi phạm tháng 1-3/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2017

TT

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

VPHC VỀ ATTP

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ NỘP TIỀN

LỖI  VI PHẠM

SỐ TIỀN

(đồng)

1.

01/QĐ-XPVPHC

Cơ sở Minh Đạt Food

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng.

25.000.000

2.

02/QĐ-XPVPHC

HKD Nguyễn Văn Nghĩa

1. Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm.

4.000.000

3.

03/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH MTV Nhà hàng Phúc Hải

1. Không có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến

4.000.000

4.

04/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Á Đông Hưng Thịnh

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định.

2. Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

3.600.000

5.

05/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh An Đông

1. Không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất thực phẩm.

4.000.000

6.

06/QĐ-XPVPHC

Hộ kinh doanh cá thể Đông Liên

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ.

400.000

7.

07/QĐ-XPVPHC

Công ty TNHH Linh Tú

1. Sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều.

2. Cống rãnh ở khu vực nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng.

3. Có lưu mẫu thức ăn nhưng không đúng quy định.

20.000.000

Tổng cộng: 61.000.000 đồng/7 cơ sở​

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm