An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 08/04/2024, 09:00
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 01/4/2024 ĐẾN NGÀY 05/4/2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2024
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 01/4/2024 ĐẾN NGÀY 05/4/2024

​Chi tiết file đính kèm  Tải về DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 01 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2024.xlsx

STTNGÀY
TIẾP NHẬN
NGÀY TỰ
CÔNG BỐ
TÊN CÔNG TYĐỊA CHỈSỐ TCBTÊN SẢN PHẨMĐỊA CHỈ SẢN XUẤT
102/04/202416/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Trần Gia68/1 khu phố Đông A, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
05/TG/2024
CÁ TRỨNG ĐÔNG LẠNH 
68/1 khu phố Đông A, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
202/04/202426/03/2024Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.08/SMPFVN/2024XÚC XÍCH HORECA COCKTAIL
HORECA COCKTAIL SAUSAGE
Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
302/04/202408/03/2024Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.09/SMPFVN/2024XÚC XÍCH PHÔ MAI
CHEESE SAUSAGE
Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
402/04/202408/03/2024Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.10/SMPFVN/2024XÚC XÍCH DELI PHÔ MAI
DELI CHEESE SAUSAGE 
Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
502/04/202429/03/2024Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.11/SMPFVN/2024XỐT CÀ CHUA THỊT GÀ
CHICKEN BITS TOMATO SAUCE
Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
602/04/202429/03/2024Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.12/SMPFVN/2024BA RỌI XÔNG KHÓI HORECA
HORECA SMOKED BACON
Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
702/04/202429/03/2024Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.13/SMPFVN/2024DĂM BÔNG HORECA
HORECA HAM
Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
802/04/202429/03/2024Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.14/SMPFVN/2024XÚC XÍCH HORECA
HORECA SAUSAGE
Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
902/04/202428/03/2024CÔNG TY TNHH BEL VIỆT NAMLô CN1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 07/BELVN/2024THỰC PHẨM BỔ SUNG: PHÔ MAI LA VACHE QUI RIT - CON BÒ CƯỜI VỊ TRUYỀN THỐNGLô CN1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Hotline: 1800 1110 
1002/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương01/TẤNĐẠT/2024TRÀ OOLONG236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1102/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương02/TẤNĐẠT/2024TRÀ OOLONG NHÂN SÂM236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1202/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương03/TẤNĐẠT/2024TRÀ THIẾT QUAN ÂM236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1302/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương04/TẤNĐẠT/2024TRÀ PHỔ NHĨ236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1402/04/202402/04/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương05/TẤNĐẠT/2024BẠCH TRÀ SHAN CỔ THỤ236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1502/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương06/TẤNĐẠT/2024TRÀ XANH236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1602/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương07/TẤNĐẠT/2024TRÀ ĐEN236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1702/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương08/TẤNĐẠT/2024TRÀ LÀI236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1802/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương09/TẤNĐẠT/2024HỒNG SHAN TRÀ CỔ THỤ236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
1902/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương10/TẤNĐẠT/2024TRÀ MỘC QUẾ HOA236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
2002/04/202430/03/2024Công ty TNHH SX TM DV Thảo Dược Tấn Đạt236 Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương11/TẤNĐẠT/2024TRÀ SEN236  Võ Thị Sáu, KP Tây A, Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
2102/04/202421/03/2024
CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG POWER
Thửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam001/MẠNHHÙNG/2024 RƯỢU YẾNThửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2202/04/202421/03/2024
CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG POWER
Thửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam002/MẠNHHÙNG/2024  RƯỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢOThửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2302/04/202421/03/2024
CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG POWER
Thửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam003/MẠNHHÙNG/2024  RƯỢU ĐINH LĂNGThửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2402/04/202421/03/2024
CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG POWER
Thửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam004/MẠNHHÙNG/2024  RƯỢU CHUỐI HỘTThửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2502/04/202421/03/2024
CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG POWER
Thửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam005/MẠNHHÙNG/2024  RƯỢU NẤM LINH CHIThửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2602/04/202421/03/2024
CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG POWER
Thửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam006/MẠNHHÙNG/2024  RƯỢU GỖ SỒIThửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2702/04/202421/03/2024
CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG POWER
Thửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam007/MẠNHHÙNG/2024  RƯỢU LƯỢNG TỬThửa số 347, tờ bản đồ số 25 ấp Long Thọ, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2802/04/202425/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam01/MAITHU/2024TÚI GIẤYSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
2902/04/202403/12/2024CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẢY PHƯỢNGThửa đất 78, Tờ bản đồ 49, Ấp 2, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam01/BAY PHUONG/2024NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI/BÌNH TÂM ĐỨCCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẢY PHƯỢNG
Thửa đất 78, Tờ bản đồ 49, Ấp 2, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3002/04/202430/03/2024CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh22/ĐTV/2024LÕI NẠC VAI BÒ MỸ - U.S. BEEF TOP BLADEChi nhánh công ty CP Đại Tân Việt tại KCN Đồng An
-  Đường số 1, KCN Đồng An, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam.
3102/04/202429/03/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.024/MSC/2024HỖN HỢP NGUYÊN LIỆU – HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM (MS38)Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3202/04/202429/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGEPhòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam017/PLH/2024Trà Ô Long Truyền thống/ Classic Oolong teaChi nhánh Bình Dương 2 - Nhà máy Mỹ Phước - Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (địa chỉ: D_8D_CN, Đường XE 1, Khu công nghiệp Mỹ Phước III, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3302/04/202429/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGEPhòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam025/PLH/2024Trà Ô Long Hương Hoa LàiChi nhánh Bình Dương 2 - Nhà máy Mỹ Phước - Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage (địa chỉ: D_8D_CN, Đường XE 1, Khu công nghiệp Mỹ Phước III, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3402/04/202428/3/2024Công ty TNHH FrieslandCampina Việt NamKhu Phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương08/FCV/2024Dutch Lady – Sữa Tươi Tiệt Trùng Ít ĐườngKhu Phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương/ Cụm Công Nghiệp Tây Nam, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
3502/04/202428/03/2024HỘ KINH DOANH ĐẬU PHỘNG NGỌC MINH208/37 Huỳnh Văn Cù, tổ 1, khu 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam01/HỘ KINH DOANH ĐẬU PHỘNG NGỌC MINH/2024GIẤM GẠO LÊN MEN NGỌC MINH208/37 Huỳnh Văn Cù, tổ 1, khu 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3602/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DÂN ÔNSố 290 đường Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam04/DANON/2024Hạt thập cẩm nho và nam việt quất (Mix nuts raisins cranberries)Sản suất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DÂN ÔN – CHI NHÁNH MỸ PHƯỚC 3
Địa chỉ: Lô B_5B2_CN và lô B_5B4_CN, đường DE5, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3702/04/202425/03/2024CÔNG TY TNHH TM HƯNG NHẤTSố 70 Đường C, Khu trung tâm hành chính, KP. Nhị Đồng, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam01/HUNG NHAT/2024GÀ CỤC CHAY: Số 268, đường Wube, thành phố Qionglin, tỉnh Hsinchu, Đài Loan.
3802/04/202428/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI LÊ HƯƠNGLô D7-Ô 26, Ngô Gia Tự, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương03 / Lê Hương / 2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG TẮC T 10666 S – KUMQUAT  FLAVOR T 10666 SNo.219, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242-041, Taiwan (Đài Loan)
3902/04/202420/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI LÊ HƯƠNGLô D7-Ô 26, Ngô Gia Tự, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương04 / Lê Hương / 2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG LÊ T 10214 S - PEAR FLAVOR T 10214 SNo.219, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242-041, Taiwan (Đài Loan)
4002/04/202420/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI LÊ HƯƠNGLô D7-Ô 26, Ngô Gia Tự, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương05 / Lê Hương / 2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG BƯỞI TYX-2254 - GRAPEFRUIT FLAVOR TYX-2254No. 219, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242-041, Taiwan (Đài Loan)
4102/04/202415/03/2024Cổ Phần Thương Mại Phan Nam
Mon Te Ro Sa
25-27-29 Đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam
145/Mon Te Ro Sa/2024SIRO CHANH DÂY CAO CẤP NHÃN HIỆU PIOKA/PIOKA BRAND PREMIUM PASSION FRUIT SYRUP Lô 133, Khu Công Nghiệp Sóng Thần I, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương,
Việt Nam
4202/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÂN CHÂU147, QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM155/TRANCHAU/2024-CBPHLá Xô Thơm/ Sage LeavesJABS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
A-350 T.T.C INDUSTRIAL AREA M.I.D.C. MAHAPE NAVI MUMBAI 400710 MAHARASHTRA INDIA
4302/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÂN CHÂU147, QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM136/TRANCHAU/2024-CBPHBột Đinh Hương/ Cloves PowderPT. RAJA REMPAH MAS
Kompek Ruko Suria Inti Permata Ii Blok C16-17 Lt.2. Pradah Kalikendal Dukuh Pakis Suyabaya 60225. Indonesia
4402/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÂN CHÂU147, QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM156/TRANCHAU/2024-CBPH
Bột Thì Là/ Cumin Powder 
JABS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
A-350 T.T.C INDUSTRIAL AREA M.I.D.C. MAHAPE NAVI MUMBAI 400710 MAHARASHTRA INDIA
4502/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÂN CHÂU147, QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM148/TRANCHAU/2024-CBPHGia Vị Hoàn Chỉnh TACO/ TACO Seasoning589, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
4602/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÂN CHÂU147, QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM147/TRANCHAU/2024-CBPHGia Vị Hoàn Chỉnh CAJUN/ CAJUN Seasoning589, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
4702/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÂN CHÂU147, QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM149/TRANCHAU/2024-CBPHGia Vị Hoàn Chỉnh Vị Tiêu Chanh / Lemon Pepper Seasoning589, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
4802/04/202426/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÂN CHÂU147, QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM152/TRANCHAU/2024-CBPHGia Vị Hoàn Chỉnh Ướp Gà/ Chicken Seasoning589, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
4902/04/202428/03/2024 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam038/MSI/2024CHIN-SU Hạt nêm Ngọt Thanh Rau Củ & Nấm
Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
5002/04/202401/04/2024 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam033/MSI/2024Kokomi Đại Mì 90 – Tôm Chua Cay MớiCông ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Công ty TNHH Một thành viên Masan HD
Lô 22, Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Công ty TNHH Một thành viên Masan MB
Khu B, khu công nghiệp Nam Cấm - khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Công ty TNHH Một thành viên Masan HG
Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
5103/04/202430/03/2024CÔNG TY TNHH THÀNH HOÀNG LONGÔ 12, Lô A5, đường D1, khu tái định cư Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tình Bình Dương, Việt Nam01/HOANGLONG/2024YẾN CHƯNG ĐƯỜNG ĂN KIÊNGSản xuất tại: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ SƠN
Địa chỉ:
Văn phòng: Số 1279 Quốc lộ 50, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Trung tâm Yến Sào Trí Sơn, Số 1260 đường ĐT 879, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉn Tiền Giang, Việt Nam.
Số 1268 Đường Nguyễn Trung Trực, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
5203/04/202430/03/2024CÔNG TY TNHH THÀNH HOÀNG LONGÔ 12, Lô A5, đường D1, khu tái định cư Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tình Bình Dương, Việt Nam02/HOANGLONG/2024YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈNSản xuất tại: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ SƠN
Địa chỉ:
Văn phòng: Số 1279 Quốc lộ 50, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Trung tâm Yến Sào Trí Sơn, Số 1260 đường ĐT 879, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉn Tiền Giang, Việt Nam.
Số 1268 Đường Nguyễn Trung Trực, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
5303/04/202430/03/2024CÔNG TY TNHH THÀNH HOÀNG LONGÔ 12, Lô A5, đường D1, khu tái định cư Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tình Bình Dương, Việt Nam03/HOANGLONG/2024THỰC PHẨM BỔ SUNG - YẾN CHƯNG KIDS NESTSản xuất tại: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ SƠN
Địa chỉ:
Văn phòng: Số 1279 Quốc lộ 50, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Trung tâm Yến Sào Trí Sơn, Số 1260 đường ĐT 879, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉn Tiền Giang, Việt Nam.
Số 1268 Đường Nguyễn Trung Trực, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
5403/04/202430/03/2024CÔNG TY TNHH THÀNH HOÀNG LONGÔ 12, Lô A5, đường D1, khu tái định cư Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tình Bình Dương, Việt Nam04/HOANGLONG/2024YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN MAMASản xuất tại: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ SƠN
Địa chỉ:
Văn phòng: Số 1279 Quốc lộ 50, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Trung tâm Yến Sào Trí Sơn, Số 1260 đường ĐT 879, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉn Tiền Giang, Việt Nam.
Số 1268 Đường Nguyễn Trung Trực, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
5504/04/202402/04/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.034/MSC/2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG LIỆU (MS41)Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
5604/04/202402/04/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.035/MSC/2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG LIỆU (MS42)Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
5704/04/202402/04/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.036/MSC/2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG LIỆU (MS43)Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
5804/04/202402/04/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.037/MSC/2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG LIỆU (MS44)Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
5904/04/202402/04/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.038/MSC/2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG LIỆU (MS45)Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
6004/04/202403/4/2024HỘ KINH DOANH HUY HOÀNGThửa đất 420, Tờ bản đồ 12, Ấp Hòa Cường, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương01/HUY HOANG/2024NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI/BÌNH HUY HOÀNGHỘ KINH DOANH HUY HOÀNG
Thửa đất 420, Tờ bản đồ 12, Ấp Hòa Cường, Xã Minh Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
6104/04/202418/03/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
15/NhatTan/2024HƯƠNG TRÀ XANH MATCHA (MATCHA FLAVOUR 51474)
( Flavour for food )

22 Pioneer Crescent, # 02-07 West Park Bizcentral, Singapore 628556 (địa chỉ trụ sở)
19 Wan Lee Road, Singapore 627948 (địa chỉ nhà máy)


6204/04/202418/03/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
16/NhatTan/2024HƯƠNG TRÀ SỮA MILK TEA FLAVOUR 56879
( Flavour for food )

22 Pioneer Crescent, # 02-07 West Park Bizcentral, Singapore 628556 (địa chỉ trụ sở)
19 Wan Lee Road, Singapore 627948 (địa chỉ nhà máy)


6304/04/202418/03/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
17/NhatTan/2024HƯƠNG HẠT SEN LOTUS SEED 84D386
( Dùng trong thức phẩm )

48, Avenue Jean Maubert - 06130 Grasse - France ( địa chỉ nhà máy )
37 Avenue Sidi -Brahim - BP 52100 - 06131 ( 06130 / BP 100 - FR 06333 ) Grasse Cedex – France (địa chỉ trụ sở)

6404/04/202403/04/2024Công Ty Cổ Phần APISSố 18A-18B VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P.Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, T.Bình Dương, Việt NamNM003/APIS/2024BỘT RAU CÂU- Sản xuất tại: Việt Nam
- Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN APIS: Số 18A-18B VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
6504/04/202427/3/2024CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 5, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.101/VITADAIRY/2024Sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby Gold D3K2 3+Sản xuất tại các nhà máy:
1. Chi nhánh Công ty cổ phần sữa VITADAIRY Việt Nam tại Bình Dương - Nhà máy VITADAIRY Bình Dương
Địa chỉ: Lô B-1B-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2. Chi nhánh Công ty cổ phần sữa VITADAIRY Việt Nam tại Hà Nam
Địa chỉ: Lô N3-2, Lô N3-3 và N3-4, KCN II Đồng Văn, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
6604/04/202427/3/2024CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAMTầng 5, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.102/VITADAIRY/2024Sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby Gold 3+Sản xuất tại các nhà máy:
1. Chi nhánh Công ty cổ phần sữa VITADAIRY Việt Nam tại Bình Dương - Nhà máy VITADAIRY Bình Dương
Địa chỉ: Lô B-1B-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2. Chi nhánh Công ty cổ phần sữa VITADAIRY Việt Nam tại Hà Nam
Địa chỉ: Lô N3-2, Lô N3-3 và N3-4, KCN II Đồng Văn, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
6704/04/202411/03/2023CÔNG TY TNHH
CANPAC VIỆT NAM
Số 9, Đường 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.EOE01/CANPAC/2024NẮP EOE INT BPANI ALUMINIZED
+ ORGANOSOL (JIUSHEN)
- Tên và địa chỉ sản xuất:
Công ty Công nghiệp Easy Open Lid Yiwu
Số 711, đường Danxi North, thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
- Tên và địa chỉ cơ sở phân phối:
Công ty TNHH Thương Mại Hangzhou Jiushen
Số 816, tòa nhà Jinzuo 4, Đường Xinyun, Quận Shangcheng, Thành phố Hàng Châu, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
6804/04/202411/03/2023CÔNG TY TNHH
CANPAC VIỆT NAM
Số 9, Đường 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.EOE02/CANPAC/2024NẮP EOE INT ALUMINIZED
+ EPOXY (JIUSHEN)
- Tên và địa chỉ sản xuất:
Công ty Công nghiệp Easy Open Lid Yiwu
Số 711, đường Danxi North, thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
- Tên và địa chỉ cơ sở phân phối:
Công ty TNHH Thương Mại Hangzhou Jiushen
Số 816, tòa nhà Jinzuo 4, Đường Xinyun, Quận Shangcheng, Thành phố Hàng Châu, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
6904/04/202413/03/2024CÔNG TY TNHH
CANPAC VIỆT NAM
Số 9, Đường 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.EOE03/CANPAC/2024NẮP EOE INT BPANI GOLD
 (JIUSHEN)
- Tên và địa chỉ sản xuất:
Công ty Công nghiệp Easy Open Lid Yiwu
Số 711, đường Danxi North, thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
- Tên và địa chỉ cơ sở phân phối:
Công ty TNHH Thương Mại Hangzhou Jiushen
Số 816, tòa nhà Jinzuo 4, Đường Xinyun, Quận Shangcheng, Thành phố Hàng Châu, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
7004/04/202413/03/2024CÔNG TY TNHH
CANPAC VIỆT NAM
Số 9, Đường 15 VSIP II-A, KCN Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.DRD.EOE01/CANPAC/2024LON 2 MẢNH VÀ NẮP EOE INT BPANI ALUM + GOLD (XIANJIA)- Tên và địa chỉ sản xuất:
Công ty TNHH Fujian Xianhe Package
Khu công nghiệp Tân Xuân, Thị trấn Châu Hải, Thành phố Long Hải, Tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
- Tên và địa chỉ cơ sở phân phối:
Công ty TNHH Thương Mại Zhangzhou Xianjia
62-32, Đường Nam Xương, Huyện Tương Thành, Thành Phố Chương Châu, Tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc 363007
7104/04/202401.04.2024Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.14/OFV/2024BÁNH SNACK O'STAR VỊ KIM CHI HÀN QUỐCCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Chú thích (M), (Y): Ký hiệu địa chỉ nơi sản xuất, được in bên cạnh ngày sản xuất.
7204/04/202401.04.2024Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.15/OFV/2024BÁNH SNACK O'STAR VỊ TẢO BIỂNCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Chú thích (M), (Y): Ký hiệu địa chỉ nơi sản xuất, được in bên cạnh ngày sản xuất.
7304/04/202401.04.2024Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.16/OFV/2024BÁNH SNACK SWING VỊ BÍT TẾT KIỂU NEW YORKCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Chú thích (M), (Y): Ký hiệu địa chỉ nơi sản xuất, được in bên cạnh ngày sản xuất.
7404/04/202401.04.2024Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.17/OFV/2024SNACK O'STAR VỊ KHOAI TÂY TỰ NHIÊNCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Chú thích (M), (Y): Ký hiệu địa chỉ nơi sản xuất, được in bên cạnh ngày sản xuất.
7504/04/202401.04.2024Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.18/OFV/2024BÁNH SNACK SWING VỊ GÀ TERIYAKI OSAKACông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Chú thích (M), (Y): Ký hiệu địa chỉ nơi sản xuất, được in bên cạnh ngày sản xuất.
7604/04/202401/04/2024Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Y Học Quốc Tế FRAMIL Số 453, đường Lê Hồng Phong, tổ 8, khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0103/FRAMIL/2024Sữa Tươi Tiệt Trùng Framil Có Đường1. Công ty TNHH Deneast Việt Nam (ký hiệu D)
Địa chỉ: Số 5-7 VSIP II-A, đường 31, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2. Công ty cổ phần sữa Hà Nội (ký hiệu H)
Địa chỉ: km 9, đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
7704/04/202401/04/2024Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Y Học Quốc Tế FRAMIL Số 453, đường Lê Hồng Phong, tổ 8, khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0203/FRAMIL/2024Sữa Tươi Tiệt Trùng Framil Ít Đường1. Công ty TNHH Deneast Việt Nam (ký hiệu D)
Địa chỉ: Số 5-7 VSIP II-A, đường 31, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2. Công ty cổ phần sữa Hà Nội (ký hiệu H)
Địa chỉ: km 9, đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
7805/04/202401/04/2024Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Phát Lộc ThọSố 186, đường D1, tổ 74, khu 5, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương09/PHATLOCTHO/2024YẾN SÀO THƯỢNG HẠNG ENVNEST PLUSCÔng ty TNHH TM Hoài An. Địa chỉ khu phố 1, phường Tân ĐỊnh, TX. Bến Cát, Bình Dương
7905/04/202402/04/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam031/MSC/2024BỘT GIA VỊ (MS40) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
8005/04/202402/04/2024 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam071/MSI/2024Xốt gia vị (MS123)Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
8105/04/202402/04/2024 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam073/MSI/2024Xốt vị phở (MS125)Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
8205/04/202404/04/2024Công ty cổ phần Delta SeikanLô A, Cụm công nghiệp Tam  Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam01/DELTASEIKAN/2024LON THIẾC DRD KHÔNG IN 307 (CLEAR) VÀ NẮP E.O.E 307 CLEARLô A, Cụm công nghiệp Tam  Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
8305/04/202404/04/2024CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦUTầng 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.02/OB/2024ÔNG BẦU CÀ PHÊ MUỐICông ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương
Địa chỉ: Lô E3-E4 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 
8405/04/202418/03/2024CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô N, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương12/PVM/2024KẸO GUM MENTOS PURE FRESH HƯƠNG DÂUCông ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam). Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
8505/04/202402/04/2024CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô N, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương14/PVM/2024CHUPA CHUPS SOUR TUBES KẸO DẺO HƯƠNG COLACông ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam). Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
8605/04/202402/04/2024CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô N, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương15/PVM/2024CHUPA CHUPS SOUR TUBES KẸO DẺO HƯƠNG DÂUCông ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam). Lô n, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
8705/04/202403/04/2024CÔNG TY TNHH GIVAUDAN VIỆT NAMSố 31VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.009/Givaudan-VS/2024Bột nấm hương (nấm đông cô) KR-478-665-1
(Shiitake Powder KR-478-665-1)
Công ty TNHH Givaudan Việt Nam – nhà máy Bình Dương
Địa chỉ: Số 31VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
8805/04/202402/04/2024CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAMSố 27 Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore II, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương10.17187/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2024Kem Làm Bánh Trứng Rich’sRICH BAKERY PRODUCTS (TIANJIN) CO. LTD.
Đường Xinxing, Số 3 Khu Phát Triển Wuqing, TP. Thiên Tân, 301700, Trung Quốc.
8905/04/202402/04/2024CÔNG TY TNHH RICH PRODUCTS VIỆT NAMSố 27 Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore II, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
11.21505/RICH PRODUCTS VIỆT NAM/2024
RICH’S PREMIX: INDO COOKING CREAMSố 27 Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore II, P. Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
9005/04/202429/03/2024CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HOÀNG HẢISố 51/32, Đường 63, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam01/HOANGHAI/2024BỘT RAU CÂU HOÀNG HẢINhà sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HOÀNG HẢI
Địa chỉ: Số 51/32, Đường 63, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
9105/04/202427/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFHSố 4, Đường số 6, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương01/IFH/2024NƯỚC YẾN SÀO SEAWELNEST ĐƯỜNG PHÈNThửa đất số 868, Tờ bản đồ số 6, Khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
9205/04/202427/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFHSố 4, Đường số 6, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương02/IFH/2024NƯỚC YẾN SÀO SEAWELNEST CANXIThửa đất số 868, Tờ bản đồ số 6, Khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
9305/04/202427/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFHSố 4, Đường số 6, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương03/IFH/2024NƯỚC YẾN SÀO SEAWELNEST ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢOThửa đất số 868, Tờ bản đồ số 6, Khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
9405/04/202427/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFHSố 4, Đường số 6, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương04/IFH/2024NƯỚC YẾN SÀO SEAWELNEST NHÂN SÂMThửa đất số 868, Tờ bản đồ số 6, Khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
9505/04/202427/03/2024CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỨC KHỎE QUỐC TẾ IFHSố 4, Đường số 6, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương05/IFH/2024NƯỚC YẾN SÀO SEAWELNEST FOR KIDSThửa đất số 868, Tờ bản đồ số 6, Khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
9605/04/202407/03/2024CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁTSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương15/Đại Phát/2024Sốt phô maiSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương
9705/04/202420/03/2024CÔNG TY TNHH BJC CELLOX VIỆT NAMTổ 1, Khu phố Bình Chánh Đông, P. Khánh Bình,
Thành phố Tân Uyên, Bình Dương
2401/BJC/2024PHỤ GIA THỰC PHẨM MODUMAXDSM Food Specialties B.V
9805/04/202428/03/2024Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dược Phẩm Global PharmaLầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, Phương Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
05-COLOSPEDIA/GLOBAL PHARMA/2024Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Colostrum Opticare Pedia Gain 1. Công ty TNHH Deneast Việt Nam (ký hiệu D)
Địa chỉ: Số 5-7 VSIP II-A, đường 31, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2. Công ty cổ phần sữa Hà Nội (ký hiệu H)
Địa chỉ: km 9, đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam (ký hiệu E)
 Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Phổ Yên, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
9905/04/202428/03/2024Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dược Phẩm Global PharmaLầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, Phương Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
06-COLOSGROW/GLOBAL PHARMA/2024Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Colostrum Opticare Grow Plus++1. Công ty TNHH Deneast Việt Nam (ký hiệu D)
Địa chỉ: Số 5-7 VSIP II-A, đường 31, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2. Công ty cổ phần sữa Hà Nội (ký hiệu H)
Địa chỉ: km 9, đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam (ký hiệu E)
 Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Phổ Yên, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
10005/04/202404/04/2024Công ty cổ phần Delta SeikanLô A, Cụm công nghiệp Tam  Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam02/DELTASEIKAN/2024BỘ LON THIẾC Φ 73MM x 113MM ( CLEAR/ ALUMINUM) VÀ NẮP DỄ MỞ Φ 73MM (GOLD/ALUMINUM)FUJIAN XIANGDA IMP. AND EXP. CO., LTD (LANTIAN INDUSTRIAL ZONE, ZHANGZHOU, FUJIAN, CHINA) _TRUNG QUỐC
10105/04/202405/04/2024Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bonjour (VietNam)Số 42 đường N1, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam25/Bonjour/2024NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM MIRAVia Luigi Pastro n. 166B/6
31040 Volpago del Montello Fraz.Selva(TV) Italy
10205/04/202405/04/2024Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bonjour (VietNam)Số 42 đường N1, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam26/Bonjour/2024NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM GRANTIRAMISU'Via Luigi Pastro n. 166B/6
31040 Volpago del Montello Fraz.Selva(TV) Italy
10305/04/202425/03/2024Công ty CP SX DV XNK HÀ NỘI -  CN BÌNH DƯƠNGThửa đất số 1396,tờ bản đồ số 35, ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương01/XNK-HN /2024Hạt điều nhân HAPROSIMEX JSCCông ty CP SX DV XNK HÀ NỘI -  CN BÌNH DƯƠNG
Thửa đất số 1396,tờ bản đồ số 35, ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
10405/04/202402/04/2024Công ty TNHH thực phẩm Phi Yến 02 lô G2, Khu phố Phú Hội, Phường Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, Bình Dương01/PHIYEN/2024Đậu phộng tỏi ớt02 lô G2, Khu phố Phú Hội, Phường Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, Bình Dương
10505/04/202402/04/2024Công ty TNHH thực phẩm Phi Yến 02 lô G2, Khu phố Phú Hội, Phường Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, Bình Dương02/PHIYEN/2024Điều non phủ tỏi ớt02 lô G2, Khu phố Phú Hội, Phường Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, Bình Dương​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm