An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 4, Ngày 27/12/2023, 09:00
THÔNG ĐIỆP BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2023
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BCĐATTP ngày 19/12/2023 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi các đơn vị thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tết nguyên đán năm 2024

​Chi tiết vui lòng xem file đính kèm  Tải về 888.HCNV-CCATVSTP_NOI DUNG TRUYEN THONG TET NGUYEN DAN NAM 2024.signed.pdf

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Số:  888/HCNV-CCATVSTP

V/v nội dung truyền thông

Tết Nguyên đán năm 2024

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:
  • Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành phố;
  • Sở Nông nghiệp và phát tiên nông thôn;
  • Sở công thương;
  • Báo Bình Dương;
  • Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương;
  • Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Bình Dương.
 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BCĐATTP ngày 19/12/2023 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi các đơn vị thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tết nguyên đán năm 2024 như sau:

Nội dung tuyên truyền hưởng ứng được đăng tải trên website:  https://vfa.gov.vn/truyen-thong/thong-diep-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-tet-nguyen-dan-nam-2024.html.

Thời gian tuyên truyền hưởng ứng từ ngày 25/12/2023 đến ngày 01/3/2024.

Nhằm đa dạng các hình thức truyền thông đến các cá nhân, tổ chức, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai tuyên truyền với nội dung trên.

          Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                               CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, HCNV.                                                                                  (Đã ký)​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm