An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 6, Ngày 18/09/2020, 16:00
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2020
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2020

​Chi tiết file đính kèm  Tải về DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2020.xlsx

STTNGÀY
TIẾP NHẬN
NGÀY TỰ
CÔNG BỐ
TÊN CÔNG TYĐỊA CHỈSỐ TCBTÊN SẢN PHẨMĐỊA CHỈ SẢN XUẤT
114/09/202009/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.10-NEP/Nam Việt/2020NƯỚC ÉP CHERRY VỚI NANO COLLAGEN VÀ MẦM ĐẬU HIỆU JOY – JOY CHERRY JUICE DRINK WITH NANO COLLAGEN AND SPROUTING BEANS.Số 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
214/09/202009/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.12-NEP/Nam Việt/2021NƯỚC THƠM ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY PINEAPPLE JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
314/09/202009/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.14-NEP/Nam Việt/2022NƯỚC MÃNG CẦU ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY SOURSOP JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
414/09/202009/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.16-NEP/Nam Việt/2023NƯỚC VẢI ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY LYCHEE JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
514/09/202009/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.18-NEP/Nam Việt/2024NƯỚC XOÀI ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY MANGO JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
614/09/202009/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.20-NEP/Nam Việt/2025NƯỚC ỔI ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY GUAVA JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
714/09/202009/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.22-NEP/Nam Việt/2026NƯỚC CHANH DÂY ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY PASSION FRUIT JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
814/09/202011/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.24-NEP/Nam Việt/2027NƯỚC CAM ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY ORANGE JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
914/09/202011/09/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆTSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.26-NEP/Nam Việt/2028NƯỚC ME ÉP TỪ TRÁI CÂY THẬT VỚI NANO COLLAGEN HIỆU JOY - JOY TAMARIND JUICE DRINK SQUEEZE FROM REAL FRUIT JUICE WITH NANO COLLAGENSố 994/1C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
1014/09/202011/09/2020CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CUỘC SỐNG XANH VIỆT NAMThửa đất số 666, tờ bản đồ số 19, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 01/CUOC SONG XANH/2020NỮ HOÀNG DƯA GANGThửa đất số 666, tờ bản đồ số 19, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
1114/09/202031/08/2020CÔNG TY TNHH RƯỢU VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN PERNOD RICARD VIỆT NAMThửa đất số 4193, Tờ bản đồ số 12-2, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam85/ PRVNSW /2020Rượu Whisky The
Glenlivet 18 YO SMSW
Banffshire, AB37 9DB,
Scotland
1214/09/202031/08/2020CÔNG TY TNHH RƯỢU VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN PERNOD RICARD VIỆT NAMThửa đất số 4193, Tờ bản đồ số 12-2, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam68/ PRVNSW /2020Rượu Whisky
Chivas Regal 15 YO BSW Gold
Distillers, Keith, AB55
5BS, Scotland
1314/09/202011/09/2020
CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương66/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2020Phụ gia thực phẩm TARI P27 Xuất xứ: Úc
Sản xuất tại: Fibrisol Service Australia Pty Ltd.
Địa chỉ: 53-59 Sunmore Close Heatherton VIC 3202, Australia.
1414/09/202001/09/2020CÔNG TY TNHH EXEL PLASTECH1080A, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.06/CÔNG TY TNHH EXEL PLASTECH/2020THÙNG BẰNG NHỰA RỖNG, CÓ KẸP MÀU BẠC KÈM THEO - IOT DRUMJl. Raya Serang Km 13,8 Rt 003/002 Kp Cirewed Desa Sukadamai Kec Cikupa Tangerang 15710 Indonesia
1514/09/202001/09/2020CÔNG TY TNHH EXEL PLASTECH1080A, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.07/CÔNG TY TNHH EXEL PLASTECH/2020THÙNG BẰNG NHỰA RỖNG - INM DRUMJl. Raya Serang Km 13,8 Rt 003/002 Kp Cirewed Desa Sukadamai Kec Cikupa Tangerang 15710 Indonesia
1614/09/202001/09/2020
CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương54/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2020Phụ gia thực phẩm NORIT A ULTRA E153Astronaut 34, 3824 MJ Amersfoort, The Netherlands.
1714/09/202014/09/2020CÔNG TY TNHH EB BÌNH DƯƠNGSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương004/BD/2020BÁNH BÔNG LAN MỨTSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Số TM8, đường GS01, KĐT thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh, P. Đông Hoà, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
1814/09/202014/09/2020CÔNG TY TNHH EB BÌNH DƯƠNGSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương006/BD/2020BÁNH BÔNG LAN CAFÉSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Số TM8, đường GS01, KĐT thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh, P. Đông Hoà, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
1914/09/202014/09/2020CÔNG TY TNHH EB BÌNH DƯƠNGSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương007/BD/2020BÁNH BÔNG LAN MỨT KIWISố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Số TM8, đường GS01, KĐT thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh, P. Đông Hoà, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
2014/09/202014/09/2020CÔNG TY TNHH EB BÌNH DƯƠNGSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương008/BD/2020BÁNH BÔNG LAN MỨT VIỆT QUẤTSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Số TM8, đường GS01, KĐT thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh, P. Đông Hoà, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
2114/09/202014/09/2020CÔNG TY TNHH EB BÌNH DƯƠNGSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương009/BD/2020BÁNH BÔNG LAN NHOSố 555B, Đại lộ Bình Dương, khu 1, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Số TM8, đường GS01, KĐT thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh, P. Đông Hoà, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
2214/09/202020/08/2020CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM DÂN ÔN290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương04/DANON/2020Granola trái cây/ Granola fruity berry290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
2314/09/202025/08/2020CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM DÂN ÔN290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương05/DANON/2020Đậu phộng mật ong/ Honey roasted peanuts290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
2414/09/202025/08/2020CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM DÂN ÔN290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương06/DANON/2020Thập cẩm hạt/ Mix nuts290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
2514/09/202025/08/2020CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM DÂN ÔN290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương07/DANON/2020Hạnh nhân nguyên vỏ/ Salted Inshell Almonds 290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
2614/09/202007/09/2020CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM DÂN ÔN290 Lê Chí Dân, Khu 2, Phường Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương08/DANON/2020Nho vàng/ Golden raisins 11687 Road 27 1/2 Madera, CA 93637 USA
2715/09/202011/09/2020Puratos Grand-Place Việt NamSố 51, Đường Số 8, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam043FG/PGPV/2020Bột trộn sẵn bánh mì nguyên cám 01Số 31A, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2815/09/202026/08/2020Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP, Đại lộ Tự Do,
KCN Việt Nam Singapore,
P. An Phú, TP. Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
27/Công ty TNHH URC Việt Nam/2020BÁNH CRACKER SIÊU GIÒN HAI LỚP KEM SÔCÔLA MAGIC TWINSố 26 đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2915/09/202009/09/2020Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP Đại lộ Tự Do,
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
38/Công ty TNHH URC Việt Nam/2020Trà Xanh Hương Táo C2 - Nhập KhẩuSản xuất bởi: UNIVERSAL ROBINA CORPORATION.
 Địa chỉ: Tầng 8, Tera Tower, Bridgetowne, Đại lộ E. Rodriguez Jr (Đường C5), Ugong Norte, Thành phố Quezon, Phi-líp-pin.
3015/09/202028/08/2020Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP Đại lộ Tự Do,
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
39/Công ty TNHH URC Việt Nam/2020Trà Xanh Hương Chanh C21/ Số 26 đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú,  Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2/ Số 42 VSIP Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú,  Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3115/09/202028/08/2020Công ty TNHH URC Việt NamSố 42 VSIP Đại lộ Tự Do,
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
40/Công ty TNHH URC Việt Nam/2020Trà Xanh Hương Táo C21/ Số 26 đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú,  Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2/ Số 42 VSIP Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú,  Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3215/09/202015/9/2020Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Bếp ViệtSố 40, đường số 5, khu đô thị LakeView City, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam09/TPBV/2020Bột ngọt (Mì chính) - Monosodium L-glutamate hiệu Ông táoLô B2-52, đường số 1, KCN
Tân Đông Hiệp B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
3315/09/202015/9/2020Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Bếp ViệtSố 40, đường số 5, khu đô thị LakeView City, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam10/TPBV/2020Hạt nêm Ông TáoLô B2-52, đường số 1, KCN
Tân Đông Hiệp B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
3415/09/202008/09/2020CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM23 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam35/DKSH/2020HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM
HƯƠNG ĐƯỜNG ĐEN 314213 - BLACK SUGAR FLAVOR 314213 
Xuất xứ: Singapore. 
Nhà sản xuất: Symrise Asia Pacific Pte. Ltd.
Địa chỉ: 226 Pandan Loop, Singapore 128412
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa: CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM.
Địa chỉ: 23 Đại Lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Điện thoại: (0274) 3 756312
3516/09/202015/9/2020Cty TNHH Nitto - Fuji International Việt Nam49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương139-2020/NFIV/2020BỘT BATTER-VM19801B49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương
3616/09/202015/9/2020Cty TNHH Nitto - Fuji International Việt Nam49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương140-2020/NFIV/2020BỘT BREADER-VR20302BR49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương
3716/09/202015/9/2020Cty TNHH Nitto - Fuji International Việt Nam49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương141-2020/NFIV/2020BỘT BREADER-VR20202BR49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương
3816/09/202015/9/2020Cty TNHH Nitto - Fuji International Việt Nam49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương142-2020/NFIV/2020BỘT MARINADE-VS0020M49VSIP, đường số 8, KCN VSIP, TX. Thuận An, T. Bình Dương
3916/09/202014/09/2020Công ty TNHH Một thành viên Công Nghiệp MasanLô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam064/MSI/2020Ngò rí sấyNhà sản xuất: Yancheng Hengding Native Products Co., Ltd
Địa chỉ: 8 Zhenxing Road, Qingdun, Yancheng, Jiangsu, China
4016/09/202014/09/2020Công ty TNHH Một thành viên Công Nghiệp MasanLô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam063/MSI/2020Bột hành tâyNhà sản xuất: Yancheng Hengding Native Products Co., Ltd
Địa chỉ: 8 Zhenxing Road, Qingdun, Yancheng, Jiangsu, China
4116/09/202001/09/2020công ty TNHH Japfa
comfeed Viêt Nam - Chi nhánh BD3
Lô A2.5 Đường D2,
 KCN Đồng An 2,
P. Hòa Phú,
 TP.Thủ Dầu Một,
 Tỉnh Bình Dương,
Việt Nam
số 23/ Japfa Comfeed Viet Nam/ 2020Chả Lụa cắt lắtChi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát. Lô 31B Khu B, Đường D4, Khu công Nghiệp An Hạ- Xã Phạm Văn Hai- Huyện Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh 
4216/09/202001/09/2020công ty TNHH Japfa
comfeed Viêt Nam - Chi nhánh BD3
Lô A2.5 Đường D2,
 KCN Đồng An 2,
P. Hòa Phú,
 TP.Thủ Dầu Một,
 Tỉnh Bình Dương,
Việt Nam
số 24/ Japfa Comfeed Viet Nam/ 2020Chả Lụa Tiêu đenChi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát. Lô 31B Khu B, Đường D4, Khu công Nghiệp An Hạ- Xã Phạm Văn Hai- Huyện Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh 
4316/09/202021/08/2020Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh63/3, Tổ 15, Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương09/GREENFOOD/2020NUI VINALY - NUI TRẮNG63/3, Tổ 15, Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
4416/09/202021/08/2020Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xanh63/3, Tổ 15, Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương10/GREENFOOD/2020NUI VINALY - NUI VÀNG63/3, Tổ 15, Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
4516/09/202016/9/2020Công Ty TNHH TM- DV- SX Hùng Thuận PhátThửa đất 2012, tờ bản đồ số 49, KDC Ấp 2, Phường Thới Hoà, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương01/ Hùng Thuận Phát/2020Rượu Vắt Nếp Cái Hoa VàngThửa đất 2012, tờ bản đồ số 49, KDC Ấp 2, Phường Thới Hoà, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
4616/09/202009/09/2020CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBENSố 32 VSIP II-A đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam14/UNIBEN/2020NƯỚC CHẤM CÁ CƠM 3 MIỀNĐC 1. Công ty Cổ phần UNIBEN - Số 32 VSIP II-A đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. ĐC2 : Chi nhánh Công ty Cổ phần UNIBEN tại Hưng Yên – Khu Công Nghiệp Phố Nối A mở rộng, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
4717/09/202010/09/2020Công ty Cố Phần Liwayway Việt NamSố 14, Đường Số 5, KCN Việt Nam - Singapore,
 Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
57/LIWAYWAY/2020Snack Tôm Vị Muối Ớt Xanh Sản xuất tại:
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn – Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa,  Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng – Địa chỉ: Lô U6, Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
+ Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Hà Nội – Lô C4-C5, KCN Quế Võ, P. Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh, Việt Nam.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
+ Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam – Địa chỉ: Số 14, Đường số 5, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa, Thuận An,  Bình Dương, Việt Nam.

4817/09/202016/09/2020CÔNG TY CP DV TM KIM LỘC THỊNHSố 5/219 Tổ 4A, Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương10/KLT/2020ĐƯỜNG TINH LUYỆN (THÁI LAN)Nhà máy 1: THIP SUGAR KAMPHAENGPHET CO., LTD
399 Moo9, Tambol Thepnimit, Amphoe Bueng Samakkhi, Kamphaengphet, ThaiLand
4917/09/202015/9/2020Công ty TNHH Quốc tế Tâm Đức BNSố 27, Phan Bội Châu , KP Đông Tân , Phường Dĩ An , Thành Phố  Dĩ An , Bình Dương 01/TĐ-BN/2020Trà sữa Milk TeaSố 27, Phan Bội Châu , KP Đông Tân , Phường Dĩ An , Thành Phố  Dĩ An , Bình Dương 
5017/09/202016/09/2020Công ty Cổ phần Masan JinJu Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam024/MSJ/2020XÚC XÍCH CHẢ TÔM ĂN MÌNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
5117/09/202016/09/2020CÔNG TY  TNHH THỰC PHẨM NANA Số 70/3C, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 05/CBNK-NN/2020Hộp đựng thực phẩm bằng giấy sử dụng 1  lầnNo.58, YONGYI RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY 41141, TAIWAN
5217/09/202004/08/2020CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.65/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2020Chất hỗ trợ chế biến: KemFoamX 2532Room 2504-07, Innov Tower, Block A, 1801 Hongmei Road, 200233, Shanghai, China. 
5317/09/202016/09/2020CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT HỢP NHẤTSố 100 Khu dân cư đô thị Tân Bình,Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương02/HỢP NHẤT/2020Phụ gia thực phẩm: Bovine Skin Gelatin 150 Bloom36 Shacheng Road, Shacheng Industrial Park, Chaisang District, Jiujiang, Jiangxi Province, 332100 China
5418/09/202016/9/2020Công ty TNHH FrieslandCampina Việt NamPhường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương0018/FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM/2020Sữa tiệt trùng sôcôla - Nhãn hiệu Dutch Lady Cao KhỏeTMCông ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam: Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam: Cụm Công nghiệp Tây Nam, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
5518/09/202016/9/2020Công ty TNHH FrieslandCampina Việt NamPhường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương0019/FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM/2020Sữa tiệt trùng hương dâu - Nhãn hiệu Dutch Lady Cao KhỏeTMCông ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam: Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam: Cụm Công nghiệp Tây Nam, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
5618/09/202016/9/2020Công ty TNHH FrieslandCampina Việt NamPhường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương0020/FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM/2020Sữa tiệt trùng có đường - Nhãn hiệu Dutch Lady Cao KhỏeTMCông ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam: Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam: Cụm Công nghiệp Tây Nam, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
5718/09/202011/09/2020Công ty TNHH Thực Phẩm Hồng TháiLô C5, KCN Việt Hương, P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương01.07.20/HT/2020Bánh bao kim sa trứng muốiLô C5, KCN Việt Hương, P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
5818/09/202016/9/2020Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.20/OFV/2020BÁNH SNACK TOONIES VỊ PHÔ MAI BÙNG NỔCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Ký hiệu địa chỉ nhà máy (M), (Y) xem bên cạnh ngày sản xuất.
5918/09/202016/9/2020Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.21/OFV/2020BÁNH SNACK TOONIES ỚT ĐỎ CAY NỒNGCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Ký hiệu địa chỉ nhà máy (M), (Y) xem bên cạnh ngày sản xuất.
6018/09/202016/9/2020Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.22/OFV/2020BÁNH SNACK TOONIES VỊ GÀ BBQ LỬA HỒNGCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Ký hiệu địa chỉ nhà máy (M), (Y) xem bên cạnh ngày sản xuất.
6118/09/202016/9/2020Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.23/OFV/2020BÁNH SNACK TOONIES VỊ TẢO BIỂN BÓNG ĐÊMCông ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Ký hiệu địa chỉ nhà máy (M), (Y) xem bên cạnh ngày sản xuất.
6218/09/202016//09/2020Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam012/MSJ/2020XÚC XÍCH CHẢ TÔMCông ty Cổ phần Masan Jinju
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
6318/09/202014/9/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 112/TC/2020RƯỢU VANG PASO SAMORÉ RESERVAChacra El Peral Lote 1 S/N, San Javier, LinaresChile
6418/09/202014/9/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 113/TC/2020RƯỢU VANG ĐỎ SPARTITO VENETO I.G.TVia Vego scocco 5, 30031 Dolo (VE) Italy
6518/09/202014/9/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 114/TC/2020RƯỢU VANG NGỌT SPARTITOVia Vego scocco 5, 30031 Dolo (VE) Italy
6618/09/202014/9/2020CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 115/TC/2020RƯỢU VANG SANTA BARBARAChacra El Peral Lote 1 S/N, San Javier, LinaresChile
6718/09/202014/9/2021CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 116/TC/2020RƯỢU VANG SANTO DOMINGOChacra El Peral Lote 1 S/N, San Javier, LinaresChile
6818/09/202014/9/2022CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 117/TC/2020RƯỢU VANG ĐỎ DALAT PRENNP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
6918/09/202014/9/2023CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 118/TC/2020RƯỢU VANG NGỌT DALAT PRENNP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
7018/09/202014/9/2024CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 120/TC/2020RƯỢU VANG ĐỎ ALTO CASTRO CABERNET SAUVIGNON 13.5% HỘP 3 LChacra El Peral Lote 1 S/N, San Javier, LinaresChile
7118/09/202014/9/2025CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 121/TC/2020RƯỢU VANG ĐỎ FRANCINA GRENACHE SYRAH14 Rue Jean-Jacques Rousseau,11200 Bizanet, France
7218/09/202014/9/2026CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ UỐNG TOÀN CẦUP2.2-X2-Module1, Lô E9 và E10 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 143/TC/2020RƯỢU SÂM PANH SATO GRONAVillage Lambrivka,Tarutinsky district, Odessa region, Ukraine, 68534​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm