Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
897-SYT-NVY 
Ban hành:
27/04/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh covid-19 (K/g: TT KSBT, Các cơ sở y tế trên địa bàn ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video