Văn bản Quy phạm pháp luật
GM 
Số Ký hiệu:
24/GM-SYT 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thư mời 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Họp trực tuyến đánh giá công tác XN trong PC dịch Covid-19 (K/g: CDC Bình Dương; BVĐK tỉnh) KHẨN 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video