Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
689-SYT-NVY 
Ban hành:
17/03/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
hướng dẫn phòng, chống dịch covid-19 đối với người nhập cảnh (K/g: các công ty/ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video