Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
686/SYT-NVY 
Ban hành:
16/03/2022 
Người ký:
Huỳnh Minh Chín 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phương án cách ly, giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Bình Dương (K/g: 57 công ty theo DS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video