Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
684/SYT-NVY 
Ban hành:
15/03/2022 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phương án cách ly, giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Bình Dương (K/g: 54 công ty theo DS)  
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video