Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
660-SYT-NVY 
Ban hành:
14/03/2022 
Người ký:
Đoàn Thị Hồng Thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phương án cách ly , giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào BD (K/g: 32 công ty theo DS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video