Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
629-SYT-NVY 
Ban hành:
10/03/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phương án cách ly y, giám sát y tế đối với người nước ngoài vào BD (K/G: 33 CÔNG TY THEO DS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video