Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
581-SYT-NVY 
Ban hành:
07/03/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phương án cách ly. giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Bình Dương (k/g: 53 công ty theo DS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video