Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
825/SYT-NVY 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai KH số 68/KH-BCH ngày 10/4/2020 và một số nội dung liên quan PC dịch Covid-19 (K/g: TTKSBT; TTYT huyện, thị, TP, BVĐK tỉnh) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video