Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
778/SYt-NVY 
Ban hành:
10/04/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
kết thúc việc cách ly đối với những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (K/g : CDC , TTYT : Thuận An, Tân Uyên) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video