Văn bản Quy phạm pháp luật
Cv số: 1711/ATTP-KN 
Số Ký hiệu:
1711/ATTP-KN 
Ban hành:
17/03/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
17/03/2016 
Trích yếu:
Cv số: 1711/ATTP-KN ngày 18/3/2016 V/v thông báo số 1 hội nghị KH về ATTP lần thứ 8 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video