Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
3069/UBND-VX 
Ban hành:
07/07/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương 
Ảnh
Video