Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
29/QC-BCĐ 
Ban hành:
03/04/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Qui chế phối hợp điều hành hoạt động khu cách ly y tế tập trung PC dịch Covid-19 (K/g: BVĐK tỉnh, CDC, TTYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video