Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
692/SYT-KHTC 
Ban hành:
01/04/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
cho ý kiến đề xuất về các TTBYT (có sẵn) PC dịch Covid-19 (K/g : TTYT TP Thuận An) KHẨN 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video