Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
88/AIDS-DP 
Ban hành:
30/01/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tăng cường công tác kiểm tra, giam sát các cơ sở ĐT methadone trong giai đoạn dịch Covid và dịp Tết (K/g: CDC) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video