Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
105/CĐ-BYT 
Ban hành:
01/02/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn (K/g: CDC) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video