Văn bản Quy phạm pháp luật
QĐ Số: 1691/QĐ-BYT 
Số Ký hiệu:
1691/QĐ-BYT 
Ban hành:
05/05/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/05/2016 
Trích yếu:
QĐ Số: 1691/QĐ-BYT ngày 06/5/2016 Về việc ban hành hướng dẫn bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lẫy nhiễm vi rút Zika 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video