Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
1221; 4884; 1604; 4219; 1641; 958 
Ban hành:
08/09/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
TB DS các trường hợp cách ly y tế tập trung tại y tế các tỉnh 
Ảnh
Video