Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
1564-BVCR 
Ban hành:
26/09/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thông tin về hoạt động chuyên môn và công tác PC COVID-19 tại BV CHỢ RẪY  
Ảnh
Video