Văn bản Quy phạm pháp luật
Cv số 359/BYT-TT-KT 
Số Ký hiệu:
359/BYT-TT-KT 
Ban hành:
22/01/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
22/01/2017 
Trích yếu:
Cv số 359/BYT-TT-KT ngày 23/1/2017 v/v hướng dẫn công tác truyền thông y tế năm 2017 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video