Văn bản Quy phạm pháp luật
TT số: 20/2017/TT-BYT 
Số Ký hiệu:
20/2017/TT-BYT 
Ban hành:
09/05/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
09/05/2017 
Trích yếu:
TT số: 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video