Văn bản Quy phạm pháp luật
TB 
Số Ký hiệu:
2582-1124-1128-1212 
Ban hành:
03/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở KCB  
Ảnh
Video