Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
1722-BVDL, 2573, 1378, 2799 
Ban hành:
30/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
TB danh sách 100 trường hợp đã thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày tại các tỉnh  
Ảnh
Video