Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
4024-BYT 
Ban hành:
28/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
TB sử sụng duy nhất số đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi người dân về COVID-19 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video