Văn bản Quy phạm pháp luật
CĐ 
Số Ký hiệu:
1191, 1167 
Ban hành:
29/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm khẩn trương triển khai các biên pháp PC COVID-19  
Ảnh
Video