Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2827-SYT-NVY 
Ban hành:
10/06/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại Hà nội (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video