Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2522-BYT-DP 
Ban hành:
08/05/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm vi rut SARS-Cov-2 (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video