Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
931-MT-LD 
Ban hành:
08/05/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
HỎA TỐC Phổ biến quyết định 1246/QD-BYT " hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả " (K/g: TT KSBT) 
Ảnh
Video