Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2526-SYT-NVY 
Ban hành:
29/04/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tái lập hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở 1 của TTYT CẦN GIỜ (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video