Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1288/SYT-KHTC 
Ban hành:
13/05/2022 
Người ký:
Đoàn Thị Hồng Thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cử TV tham gia BCĐ XD đề án PT tổng thể ngành y tế tỉnh BD đến năm 2030. Kg: Các đơn vị TT Sở 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video