Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1732/SNV-ĐTTTr 
Ban hành:
25/11/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Kg: Các đơn vị TT Sở 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video