Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1741/SNV 
Ban hành:
25/11/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thỏa thuận cử 11 viên chức y tế dự thi CKI và CKII theo thông báo tuyển sinh của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video