Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1348/SYT-NVY 
Ban hành:
18/06/2021 
Người ký:
Cao Thị Bích Thuận 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tăng cường công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ em sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 (K/g: TTCSSKSS; BVĐK tỉnh; Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video