Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
TB danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố. kg: TT CDC; TTYT huyện thị TP 
Ảnh
Video