Văn bản Chỉ đạo điều hành
KH 
Số Ký hiệu:
05-KH-SYT 
Ban hành:
23/02/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
triển khai công tác cải cách, kiểm soát TTHC ; ứng dụng CNTT và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 của SYT (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video