Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
2802/TB-BVPTW 
Ban hành:
18/11/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Mời tham dự hội thảo khoa học. Kg: các đơn vị TT 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video