Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
945/QĐ-SYT 
Ban hành:
11/11/2020 
Người ký:
Huỳnh Thanh Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cấp, cấp lại điều chỉnh GCNĐĐKKD Dược (K/g: PYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video