Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2775/SYT-KHTC 
Ban hành:
19/11/2020 
Người ký:
Huỳnh Thanh Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Rà soát quỹ tiền lương và chi hoạt động năm 2020 của các đơn vị ngành y tế (K/g: CCDS-KHHGĐ-CCATVSTP; CDC; TTKN; TTPY) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video