Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2495-SYT-NNY 
Ban hành:
22/10/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hỗ trợ đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh BD lần thứ XXII (K/g: TTYT BÀU BÀNG) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video