Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
dự thảo 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
DỰ THẢO BÁO CÁO Công tác y tế 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 (K/g : Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) ( Đề nghị các đơn vị tải báo cáo dự thảo để họp sáng thứ hai ngày 19/10/2020) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video