Văn bản Chỉ đạo điều hành
TTr 
Số Ký hiệu:
146/TTr-SYT 
Ban hành:
16/09/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Đồng ý hỗ trợ triển khai hoạt động PC HIV/AIDS (K/g: CDC) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video