Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1658/SYT-NVY 
Ban hành:
30/07/2020 
Người ký:
huỳnh Thanh Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tiếp nhận cách ly y tế TT đối với các chuyên gia. Kg: TT CDC; TTYT Tx Tân Uyên 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video