Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc. Kg: PYT có liên quan 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video